Regulament campanie Puzzle Hunt

Postat pe07-04-2020 de
Regulament campanie Puzzle Hunt

1.Organizator

1.1. Societatea Life as a Gift SRL – www.experimenteaza.ro, cu sediul in str. Morii, nr. 7B, Ap. 49 jud. Ilfov, Mogosoaia, inregistrata la Registrul Cometrului sub nr. J23 /773/2007, Cod Unic de Inregistrare 37128077, reprezentata de Florin Genet, in calitate de Administrator.

1.2. Tombola se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

1.3. Regulamentul Concursului este publicat pe site-ul www.experimenteaza.ro. Life as a Gift Srl isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe Site .

1.4. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Tombolei.

1.5. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

2. Durata campaniei, aria de desfasurare si dreptul de participare la tombola

2.1. Concursul se desfasoara online, pe site-ul Experimenteaza.ro,  in perioada 07 Aprilie – 13 Aprilie 2020 si este valabil pentru toti cetatenii romani care locuiesc pe teritoriul Romaniei.

3. Mecanismul desfasurarii concursului si desemnarea castigatorilor

3.1. Participantii trebuie sa posteze un comentariu in pagina concursului, cu solutia puzzle-ului format din litere.

3.2. Participantii se pot inscrie la concurs in perioada 07 Aprilie – 13 Aprilie 2020.

4. Conditii de participare

4.1. Varsta minima de participare este 18 ani impliniti la data participarii la Tombola.

4.2. Pentru a participa in prezentul Concurs, participantii trebuie sa isi creeze cont pe site-ul Experimenteaza.ro si sa comenteze in nume propriu.

4.3. Pentru a fi inscris in concurs si pentru a putea revendica premiul in cazul in care gaseste solutia finala, participantul trebuie sa posteze in fiecare zi de concurs un comentariu cu solutia puzzle-ului format din litere din ziua respectiva.

4.3. O persoana va avea posibilitatea de a se inscrie o singura data in prezenta Tombola.

4.4. O persoana nu poate participa la doua sau mai multe tombole/concursuri organizate de catre Life as a Gift S.R.L. in aceeasi perioada;

4.5. O persoana nu poate participa in numele altei persoane.

4.6. Participantul care gaseste primul solutia finala castiga premiul pus in joc.

5. Descalificarea participantilor

5.1. Sunt descalificate automat persoanele care se inscriu in Tombola asumandu-si o identitate falsa.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Tombola sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

6. Premiile

6.1. Premiile acordate in cadrul tombolei sunt:

1. Un cos cadou de Paste si 1 zbor cu balonul

6.2. Valoarea bruta totala estimata a premiilor este de 1100 de lei (tva inclus )

6.3. Premiile castigate nu pot fi inlocuite cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti.

6.4. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii Concursului, catre SC Life as a Gift SRL, pe email la contact@expererimenteaza.ro. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 20 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.5. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

 

7. Desemnarea castigatorilor:

7.1. Participantii isi dau acordul ca datele lor personale furnizate la inscrierea in Concurs sa fie folosite de catre Organizator in vederea contactarii lor pentru inmanarea premiului castigat, precum si pentru a primi comunicari personalizate privind produsele adaugate pe site.

7.2. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legata de campanie.

7.3. Premiul va fi acordat primului participant care gaseste solutia finala, fraza completa,  compusa din cuvintele descoperite in cele 7 zile de campanie.

8. Validarea castigatorilor

8.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.

8.2 Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie din partea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza.

9. Incetarea Campaniei

9.1. Prezentul  Concurs inceteaza incepand cu data de 13 Aprilie, ora 23:59, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

10. Protectia datelor personale

10.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs in data de 14 Aprilie, pana la finalul zilei.

10.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 si a Regulamentului European 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentei tombole si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

10.3. Participantii la tombola, in calitate de persoane vizate, au, conform legilor in vigoare , urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

10.4. Prin simpla participare la tombola, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor pe adresa de email: contact@experimenteaza.ro, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

11. Taxe si impozite

11.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

11.2 Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus.

12. Incetarea concursului

12.1. Prezenta tombola poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

13. Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentei tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

14. Dispozitii finale

15.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii pe site-ul experimenteaza.ro.

15.2. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

15.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se afla in afara culpei organizatorului.

15.4. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

15.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Tombolei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare.

 

Lasa un comentariu
Lasa un raspuns
Te rugam sa te autentifici pentru a posta un comentariu.
Articole recomandate

Acasa

Contul meu

Language

Meniu

Creeaza un cont gratuit pentru a putea salva un wishlist.

Contul meu